Etika

Etický kodex kouče

Věřím v sílu pozitivního přístupu, zaměření na budoucnost, vzdělávání a osobního rozvoje. V koučování, mentoringu i lektorství vyznávám trpělivý, klidný a partnerský přístup. Ztotožňuji se s pohledem, že úkolem lídrů není vychovávat následovníky, ale další lídry.

Jako kouč se hlásím k Etickému kodexu mezinárodní federace koučů (ICF). Tento kodex jednoznačně určuje, jakým způsobem přistupuji ke svému povolání jako k rovnocennému partnerství ke svým klientům, při kterém vám budu pomáhat dosahovat změn, které si vytyčíte, poskytovat vám podporu a veškeré své know-how kouče, abyste dosáhli vámi vytyčených cílů co nejefektivnějším způsobem. Kodex také definuje role v našem koučovacím vztahu, moje uplatňování klíčových koučovacích dovedností a předcházení střetu zájmů. Rovněž jasně definuje etické a profesionální chování ve vztahu k vám, tedy klientům, zachovávání přísné mlčenlivosti a respektování vašeho soukromí. Etickým kodexem se rovněž zavazuji k pokračujícímu rozvoji a vzdělávání.

Pokud se chcete na cokoliv ohledně Etického kodexu zeptat, napište mi.

Plné znění Etického kodexu najdete zde (https://www.coachfederation.cz/cz/pro-klienty/eticky-kodex.html).

PDF zde