Jak vám mohu pomoci?

Jak vám mohu pomoci

Koučování

Koučování je proces, při kterém vám pomohu najít řešení vašich problémů a dosažení vytyčených cílů pomocí přístupu otevřených otázek. Role kouče a klienta by se ala přirovnat k situaci, kdy procházíte setmělým lesem, a kouč nese lucernu, která osvěcuje cestu. Kouč svým přístupem napomáhá klientovi budovat sebedůvěru, posilovat uvědomění a převzít zodpovědnost. Koučovací přístup jako uvolňování vnitřního potenciálu, který v sobě máme, rozvinuli především Američan Tim Gallwey a Brit sir John Whitmore. Popularita nedirektivního koučovacího přístupu dnes stále roste, a to jak v individuální rovině, tak v  praxi soukromých firem i veřejných institucí. Tato obliba je velmi opodstatněná, protože koučování přináší viditelné výsledky a protože se zaměřuje na pozitivní cíle a na budoucnost.

Jako kouč:

 • Vám mohu pomoci, abyste porozuměli sami sobě, aniž bych vám radil.
 • Vám mohu pomoci stanovit vaše priority a krátkodobé i dlouhodobé cíle.
 • Dosáhnout těchto cílů a vnitřní změny tím, že budu působit jako vaše zrcadlo.
 • Od vás budu chtít něco víc, než čeho byste dosáhli bez mé podpory.
 • U vás budu podporovat schopnost najít potřebná řešení, odhalit jejich silné a slabé stránky a vydat se na cestu za jejich dosažením.

Podívejte se, co o mém přístupu říkají mí klienti.

Mentoring

Ve své mentorské práci využívám zkušeností, které jsem získal dlouholetou prací se studenty od středoškoláků, přes vysokoškolské studenty, až do doktorandy a postdoktorandy. Věnoval jsem se jak českým a slovenským kolegům, tak zahraničním pracovníkům. Mentoring je přístup, při kterém s Vámi budu sdílet své zkušenosti získané během kariéry na poli neurovědy. Mentor poskytuje informace, zážitky, rady, praktické tipy i informační zdroje nezbytné pro klientův rozvoj. Spolupráce se mnou Vám může pomoci nastartovat vaši profesionální Cestu.

Jako mentor:

 • Poskytnu vám povzbuzení, informace a rady týkající se vašeho profesního a osobního rozvoje.
 • Budu dávat zpětnou vazbu na vaše úspěchy a neúspěchy a pomáhat hledat jejich kořeny,
 • Budu vám říkat pravdu, byť i nepříjemnou.
 • Budu sdílet doporučení a zdroje včetně odkazů na literaturu, kurzy, texty a další studijní pomůcky.
 • Poskytnu důležité kontakty a podpořím vás v začleňování do nejrůznějších typů sítí.
 • Pomohu vám vystoupit z pohodlné zóny a myslet inovativně.

Pokud chcete, podívejte se na moji neurovědeckou a mentorskou práci.

Lektorování

Vycházím ze svých letitých zkušeností s vysokoškolskou výukou, veřejnými přednáškami a popularizací neurovědy. Přes deset let soustavně přednáším pro veřejnost i akademiky a také popularizuji neurovědu. Správné přednášení spočívá ve schopnosti nejen zaujmout a vyprávět poutavě, ale také přimět publikum, aby do lektorování aktivně vstupovalo a zapojilo se do výukového procesu. Z přednášky by si posluchači vždy měli odnést nové poznání, nový vhledy a vidět od té doby věci z více úhlů. Ne nadarmo se říká, že lektorování rozšiřuje obzory nejen posluchačům, ale i tomu, kdo stojí před nimi.

Jako lektor vám mohu pomoci:

 • Získat znalosti a dovednosti potřebné pro osobní a profesní rozvoj.
 • Poodhalit roušku tajemství, jak funguje lidský mozek a zdali jsme v živočišné říši výjimeční.
 • Dozvědět se, jakým způsobem nezvládaný stres ovlivňuje vaše zdraví.
 • Poznat, jak je možné znalosti o mozku využít v běžném životě.

Nezapomeňte se podívat také na můj blog.

Na počátku celého procesu nabízím a doporučuji individuální osobní setkání, které je samozřejmě zdarma a na kterém budu naslouchat vašim potřebám a požadavkům, stanovíme priority konzultačního procesu a nastavíme vzájemný kontrakt.

Podívejte se na můj profil na e-mastermind.cz