Jmenuji se Aleš Stuchlík a přes dvacet let aktivně pracuji na poli neurověd, tedy věd o mozku. Zabývám se především učením a pamětí, tedy tím, jak si ukládáme poznatky a dovednosti a jak jsme schopni zlepšovat své znalosti a chování. V roce 2016 jsem byl jmenován profesorem na Karlově Univerzitě v Praze.

Koučování, lektorování a mentoringu jsem se začal věnovat proto, že jsem cítil touhu propojit občas poněkud suché akademické poznatky s běžným denním životem a najít praktické využití neurovědy pro lidský život. Ve své práci využívám moderní poznatky o lidském mozku a propojuji je s trpělivým nasloucháním, moderním motivačním přístupem a rovnocenným partnerstvím s klienty.

Koučovací kompetence jsem si osvojil v akreditované škole Koučink Centrum a upevňuji je intenzivní praxí. Věřím v sílu koučování v osobním a profesním rozvoji a v jeho potenciál pomáhat stanovení cílů a jejich dosahování.

Ve své mentorské práci využívám dlouholeté zkušenosti s mentorováním a vedením studentů od středoškoláků a vysokoškoláků až po postdoktorandy. Výzvou, která stojí před mentorem, není vychovat následovníky, ale leadery.

Přednášková činnost vychází z mých dlouhodobých zkušeností s výukou na Univerzitě Karlově, popularizační činností a s veřejnými přednáškami. Přednášející předává znalosti a dovednosti, ale také učí své posluchače přemýšlet a vidět věci z nových úhlů.

Na počátku celého procesu nabízím a doporučuji individuální osobní setkání, které je samozřejmě zdarma a na kterém budu naslouchat vašim potřebám a požadavkům, stanovíme priority konzultačního procesu a nastavíme vzájemný kontrakt.

Podívejte se na můj profil na e-mastermind.cz