Reference

„Aleš Stuchlík nám pomáhá v oblastech firemního poradenství a osobního koučování, které kombinují jeho odborné znalosti ve vědě a praxi a poskytují interdisciplinární know-how. Během důkladných brainstormingových setkání nám pomohl podívat se na otázky a jejich řešení z různých úhlů pohledu. Jeho mentorský a koučovací styl je všestranný – zaměřuje se na problematiku velmi pečlivým způsobem včetně zahrnutí souvisejících oborů. Aleš má též skvělé interpersonální dovednosti, je empatický, schopen hodnotit silné i slabé stránky a klást otevřené otázky tak, abychom se byli schopni orientovat na vhodné metody, procesy a řešení. Následně pak poskytuje srozumitelná vysvětlení i pro velmi komplikované úlohy. Je schopen zvážit téma i z filozofického hlediska a vytvářet originální koncepty. V neposlední řadě jeho profesionální znalost angličtiny přispívá k jeho všestrannosti v poskytování globálního poradenství. Expertiza Aleše Stuchlíka je skutečně mnohostranná, proto bych ho jednoznačně doporučila jako kouče a mentora na jakýkoliv druh projektu.“

Emma Dikyova, designerka a podnikatelka
https://www.creative-laboratories.com,

„S Alešem Stuchlíkem jsem absolvoval tři koučovací sezení s cílem zlepšit organizaci své práce a fungování mé pracovní skupiny. Soustředili jsme se na otázky spojené s organizací práce ve vědecké laboratoři, v malém pracovním kolektivu složeném z mladých vědců a studentů. Inteligentně vedenými otázkami Aleš pomohl formulovat hlavní dlouhodobé cíle a poznat hlubší důvody a motivaci v pozadí těchto strategických cílů. Následně mě vedl k promyšlení praktických kroků vedoucích k dosažení cílů, k uvědomění si možných překážek a možných způsobů, jak je překonat. Byly to příjemné, osvěžující a užitečné konverzace, které mi významně pomohly uspořádat myšlenky, stanovit priority, a vytyčit cestu k nim, zefektivnili práci a zlepšili její organizaci. Koučink s ním Aleše Stuchlíka můžu doporučit, sám bych se k němu v budoucnu rád vrátil.“
RNDr. Eduard Kelemen, PhD, Národní ústav duševního zdraví

„V životě jsem neustále narážela na spoustu situací, se kterými jsem si nevěděla rady a měla jsem hodně otázek, kterých jsem měla plnou hlavu a na které jsem dlouho neznala odpovědi, nebo jsem si aspoň myslela, že je neznám. Aleš Stuchlík mi jako kouč pomohl najít v sobě odpovědi a ten správný úhel pohledu, které mi pomohly se lépe zorientovat. Trpělivě a klidně mi naslouchal a díky jeho otázkám jsem si mnohé uvědomila. Nyní těmto problémům čelím snáze a lépe se orientuji ve svých rozhodnutích.“
Jitka Borg, Jindřichův Hradec

„Aleš Stuchlík je velice vnímavý člověk, ze kterého vyzařuje klidná síla. Naprosto přesně ví, o čem mluví. O mozku toho ví opravdu hodně a umí informace sdělit takovým způsobem, že i laik pochopí souvislosti. Profesionální, lidský přístup. Vřele jeho služby doporučuji.“
Alice Chabeau,vizážistka, Praha

„Aleš Stuchlík mě jako mentor provázel řadu let, vlastně od úplného začátku. Jako studentovi se mi věnoval s mnohem větším nasazením, než bývá zvykem, ale zároveň mi nechal i spoustu prostoru k hledání vlastní cesty. Kromě profesní stránky si ho cením i za tu lidskou, protože byl vždycky přátelský, pohodový, dokázal brát věci s humorem. Toho všeho si hluboce vážím a jsem rád, že zůstáváme v kontaktu i poté, co jsem svoje studium dokončil.“
RNDr. Tomáš Petrásek, PhD, Národní ústav duševního zdraví

„Aleš Stuchlík se v roli lektora vyznačuje především klidným a nedirektivním přístupem a hloubkou znalostí problematiky. Právě kombinaci hloubky a hravosti považuji v jeho osobě za velmi unikátní, dobře mu slouží v budování laskavé a přátelské atmosféry jeho hodin. Ukazuje se ale také v lehkosti, se kterou vysvětluje často intelektuálně náročnou látku svým posluchačům.“
MUDr. Filip Tylš, PhD, Národní ústav duševního zdraví