Reference

„Aleš mi velmi dobře a efektivně pomohl. Metoda se mi líbí. Je účinná a neideologická :-)“
Ema Euler, jazzová zpěvačka

„Aleš Stuchlík nám pomáhá v oblastech firemního poradenství a osobního koučování, které kombinují jeho odborné znalosti ve vědě a praxi a poskytují interdisciplinární know-how. Během důkladných brainstormingových setkání nám pomohl podívat se na otázky a jejich řešení z různých úhlů pohledu.

Jeho mentorský a koučovací styl je všestranný – zaměřuje se na problematiku velmi pečlivým způsobem včetně zahrnutí souvisejících oborů. Aleš má též skvělé interpersonální dovednosti, je empatický, schopen hodnotit silné i slabé stránky a klást otevřené otázky tak, abychom se byli schopni orientovat na vhodné metody, procesy a řešení.

Následně pak poskytuje srozumitelná vysvětlení i pro velmi komplikované úlohy. Je schopen zvážit téma i z filozofického hlediska a vytvářet originální koncepty. V neposlední řadě jeho profesionální znalost angličtiny přispívá k jeho všestrannosti v poskytování globálního poradenství. Expertiza Aleše Stuchlíka je skutečně mnohostranná, proto bych ho jednoznačně doporučila jako kouče a mentora na jakýkoliv druh projektu.“
Emma Dikyova, designerka a podnikatelka https://www.creative-laboratories.com

„S Alešem Stuchlíkem jsem absolvoval koučink s cílem zlepšit organizaci své práce a fungování mého týmu. Soustředili jsme se na otázky spojené s organizací práce ve vědecké laboratoři, v malém pracovním kolektivu složeném z mladých vědců a studentů. Inteligentně vedenými otázkami Aleš pomohl formulovat hlavní dlouhodobé cíle a poznat hlubší důvody a motivaci v pozadí těchto strategických cílů.

Následně mě vedl k promyšlení praktických kroků vedoucích k dosažení cílů, k uvědomění si možných překážek a možných způsobů, jak je překonat.

Byly to příjemné, osvěžující a užitečné konverzace, které mi významně pomohly uspořádat myšlenky, stanovit priority, a vytyčit cestu k nim, zefektivnili práci a zlepšili její organizaci. Koučink s ním můžu doporučit, sám bych se k němu v budoucnu rád vrátil.“
RNDr. Eduard Kelemen, PhD, Národní ústav duševního zdraví

„V životě jsem neustále narážela na spoustu situací, se kterými jsem si nevěděla rady a měla jsem hodně otázek, kterých jsem měla plnou hlavu a na které jsem dlouho neznala odpovědi, nebo jsem si aspoň myslela, že je neznám.

Aleš Stuchlík mi jako kouč pomohl najít v sobě odpovědi a ten správný úhel pohledu, které mi pomohly se lépe zorientovat. Trpělivě a klidně mi naslouchal a díky jeho otázkám jsem si mnohé uvědomila. Nyní těmto problémům čelím snáze a lépe se orientuji ve svých rozhodnutích.“
Jitka Borg, Jindřichův Hradec

„Aleš Stuchlík je velice vnímavý člověk, ze kterého vyzařuje klidná síla. Naprosto přesně ví, o čem mluví. O mozku toho ví opravdu hodně a umí informace sdělit takovým způsobem, že i laik pochopí souvislosti. Profesionální, lidský přístup. Vřele jeho služby doporučuji.“
Alice Chabeau, vizážistka, Praha

„Aleš Stuchlík mě jako mentor provázel řadu let, vlastně od úplného začátku. Jako studentovi se mi věnoval s mnohem větším nasazením, než bývá zvykem, ale zároveň mi nechal i spoustu prostoru k hledání vlastní cesty.

Kromě profesní stránky si ho cením i za tu lidskou, protože byl vždycky přátelský, pohodový, dokázal brát věci s humorem. Toho všeho si hluboce vážím a jsem rád, že zůstáváme v kontaktu i poté, co jsem svoje studium dokončil.“
RNDr. Tomáš Petrásek, PhD, Národní ústav duševního zdraví

„Aleš Stuchlík se v roli lektora vyznačuje především klidným a nedirektivním přístupem a hloubkou znalostí problematiky. Právě kombinaci hloubky a hravosti považuji v jeho osobě za velmi unikátní, dobře mu slouží v budování laskavé a přátelské atmosféry.

Ukazuje se ale také v lehkosti, se kterou vysvětluje často intelektuálně náročnou látku svým posluchačům.“
MUDr. Filip Tylš, PhD, Národní ústav duševního zdraví

Ozvěte se mi! Klepněte sem.

Můžete se také podívat na můj blog a mozku