Nezařazené

Jak poznáte, že jste v dobrém mentorském vztahu?

Otázka Skóre
Přítomnost mentora mi pomáhá zlepšit sebedůvěru a uspokojení z mého rozvoje. 0-5
Cítím, že mentor se se zaměřuje jak na můj výkon, tak na mé profesionální dovednosti a stejně tak i na osobní rozvoj 0-5
Moji interakci s mentorem určuje konkrétní agenda mého rozvoje, kterou jsem definoval sám, spíše než organizační možnosti a jeho potřeby. 0-5
Vnímám, že obsah našich rozhovorů je přísně diskrétní a důvěrný. 0-5
Mentorovi jsem schopen s respektem poskytnout pravdivou a upřímnou zpětnou vazbu. 0-5
Procvičujeme schopnost aktivního naslouchání a vyjadřujeme si souhlas i nesouhlas. 0-5
Otevřeně mohu se svým mentorem promluvit o svých výhradách, pochybnostech a nejistotě. 0-5
Otevřeně mohu přiznat svoje chyby a nedostatky beze strachu, že bych byl „penalizován“. 0-5
Setkáváme se na pravidelné bázi a vzájemně bereme ohled na své časové možnosti. 0-5
Soustavně pracuji na závazcích a výzvách, učiněných v mentorském vztahu. 0-5
Můj mentor je otevřený a naslouchá novým myšlenkám a úhlům pohledu. 0-5
Dokážu otevřeně vyjádřit svému mentorovi ocenění a vděk. 0-5
Ve spolupráci s mentorem jsem si stanovil akční plán s realistickými cíli a měřitelným výstupem. 0-5
Můj mentor mi pomáhá a motivuje mě, abych vystupoval ze své „komfortní zóny“. 0-5
Ohodnoťte svůj postoje k těmto tvrzením: 0 = “rozhodně ne” až 5 = “rozhodně ano” a sečtěte výsledné skóre.

Vyhodnocení testu:

 

Skóre Výsledek Doporučení
51-70 Výborně! Fungujete ve skvělém mentorském vztahu a plně z něj profitujete ve svém osobním a profesním rozvoji. Pokračujte v dobré práci a hledejte nápady a informace jak udržet dobrý mentorský vztah.
31-50 Dobrá práce. Jste v kvalitním mentorském vztahu, někdy ale můžete čelit obtížím ve vzájemném porozumění. Zkuste se zamyslet nad svou metodou komunikace a zaměřte se na sdílení přesné zpětné vazby vašemu mentorovi.
0-30 Je na tom potřeba zapracovat. Ze vztahu příliš neprofitujete a měli byste se zamyslet nad tím, jak jej zlepšit, či najít jiný. Prostudujte zdroje a nástroje, jak mentorský vztah zlepšit, nebo identifikovat nový.

 

Zpracováno podle: Wadhwa V, Nagy P, Chhabra A, Lee CS. How Effective are Your Mentoring Relationships? Mentoring Quiz for Residents. Curr Probl Diagn Radiol. 2017 Jan – Feb;46(1):3-5

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

13 + 19 =