top of page

Ochrana soukromí

Tento dokument pojednává o pravidlech ochrany osobních údajů, jak je vykonává Aleš Stuchlík, fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona od 18. 6. 2018, sídlem Sokolovská 552/4, 250 88, Čelákovice, IČ: 07220740 (dále jen „Aleš Stuchlík“).

 

Správce údajů

Správcem údajů je Aleš Stuchlík a při nakládání s osobními údaji se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a s účinností od 25. 5. 2018 Nařízením (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení GDPR“).

 

Jak mě můžete kontaktovat

V případě, že budete mít dotazy a žádosti ohledně ochrany osobních údajů, kontaktujte mě telefonem na 607 638 062 nebo emailem na adrese ales.stuchlik@neurokouc.cz.

 

Zpracovávané údaje

Při nákupu produktů nebo služeb shromažďuji tyto údaje:

 • jméno a příjmení, případně obchodní firmu

 • fakturační, případně dodací adresu

 • IČ, případně DIČ

 • emailovou adresu, a

 • v některých případech také telefonní číslo, což bude uvedeno v jednotlivých objednávkových formulářích.

Tyto údaje shromažďuji po dobu 10 let od poslední objednávky, zejména z důvodů splnění zákonné povinnosti vedení účetní evidence.

Při registraci k bezplatnému zasílání informací o článcích, produktech, službách a nebo akcích shromažďuji tyto údaje:

 • emailovou adresu, a

 • v některých případech také jméno a příjmení, což bude uvedeno v jednotlivých registračních formulářích.

 

Tyto údaje shromažďuji po dobu nezbytnou k poskytnutí daných informací a uvedenou v registračním formuláři anebo po dobu 5 let od data registrace, pokud nebude v registračním formuláři uvedeno jinak.

 

Účel zpracování údajů

Osobní údaje poskytnuté při objednávce placeného produktu zpracovávám za účelem dodání objednaného produktu a související komunikace, a k vystavování účetních a daňových dokladů a následně vedení účetní a daňové evidence. Některé z těchto údajů, zejména emailovou adresu a v některých případech také jméno nebo příjmení, využívám pro zasílání informací o zveřejněných článcích nebo produktech souvisejících se zakoupeným produktem nebo službou, a to na základě „oprávněného zájmu”. Příjemci těchto oznámení se mohou ze zasílání podobných informací kdykoli odhlásit klepnutím na odkaz, který toto umožní a je uveden v každé zprávě.

Osobní údaje, zejména emailová adresa a v některých případech jméno a příjmení, poskytnuté při registraci k odběru informací elektronickou poštou o zveřejněných článcích anebo k zaslání informací o produktu, službě nebo akci jsou zpracovávané za účelem poskytnutí takových informací.

Příjemci těchto oznámení se mohou ze zasílání podobných informací kdykoli odhlásit klepnutím na odkaz, který toto umožní a je uveden v každé zprávě.

E-mailová adresa, kterou uvedete při objednávce nebo registraci bude sloužit též jako kontaktní adresa pro zasílání daňových dokladů a zálohových faktur, a další komunikaci s vámi.

 

Zpracování osobních údajů a předání třetím osobám

Osobní údaje poskytnuté v elektronické podobě budou zpracovávány automatizovaně, osobní údaje poskytnuté písemnou formou nebo ústně budou zpracovávány manuálně. Zpracování provádím já, případně moji zaměstnanci, přičemž zaručuji, že všechny tyto osoby zachovají mlčenlivost o poskytnutých osobních údajích a neposkytnou je žádné třetí osobě, s výjimkou případů, kdy tak výslovně ukládá zákon.

Pro naplnění účelů popsaných výše využívám systémy třetích stran, jejichž poskytovatelé jsou vzhledem k vám a vašim údajům v roli „zpracovatele” údajů, a kteří se smluvně zavázali ochraňovat bezpečí údajů předaných ke zpracování. Jsou to tyto systémy a subjekty:

 • WEBFLOW.com, WIX.com (jako poskytovatel platformy pro tvorbu a správu webových stránek a e-commercial služeb),

 • Ecomail.cz (email marketing prostřednictvím systému Ecomail),

 • Google LLC (webová analytika, organizace práce, vedení obchodní agendy),

 • Poskytovatel externích účetních služeb,

 • Facebook Inc. (online reklama),

případně další poskytovatelé systémů, aplikací a služeb, které v současné chvíli nevyužívám.

 

Předávání dat mimo Evropskou unii

Údaje předávané ke zpracování prostřednictvím systému Webflow.com, tedy emailová adresa a v některých případech příjmení, jsou poskytovatelem služby ukládané ve Spojených státech amerických. Provozovatel této služby se přihlásil k dodržování zásad systému „Privacy Shield“, který zajišťuje pravidla ochrany údajů odpovídající požadavkům legislativy Evropské unie.

 

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Osobní údaje zpracovávané manuálně jsou ukládány v uzamčených prostorách, elektronicky zpracovávané údaje jsou chráněny přístupovými hesly a antivirovou ochranou společnosti ESET.

 

Cookies

Na mých internetových stránkách používám soubory „cookies“, které se ukládají na vašem zařízení a automaticky jej při další návštěvě poznají. Cookies umožňují například přizpůsobit webové stránky vašim zájmům. Užívání cookies lze zakázat nastavením vašeho internetového prohlížeče. Je-li využívání souborů cookies zakázáno, nemusí být webové stránky zobrazovány v plné míře.

Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu.

 

Práva subjektu údajů

Podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

 • vzít souhlas se zpracováním údajů kdykoliv zpět,

 • požadovat po mě informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovávám,

 • požadovat po mě vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,

 • vyžádat si u mě přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,

 • požadovat po mě výmaz těchto osobních údajů,

 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na mě nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Jako subjekt údajů předáním svých údajů prostřednictvím online anebo jiných formulářů výslovně akceptujete podmínky a způsoby zpracování osobních dat popsané v tomto dokumentu a souhlasíte s nimi. Tento souhlas se vztahuje pouze ke zpracování osobních údajů za účely vyjmenovanými v tomto dokumentu.

Platnost od 1. 10. 2021.

bottom of page