top of page

Proč i dobří lidé dělají špatné věci

Moc. Funguje trochu jako léky na chřipku. Ve správném množství a po omezenou dobu se jedná o účinný nástroj. V opačném případě se stává návykovou látkou. Stejně jako například efedrin v lécích. Moc začne ovládat vaše myšlení a rozhodování. A postupně nad vámi převezme kontrolu. Z moci se stává nemoc a z nemocí plyne celá řada problémů. Zlých problémů. Mnoho lidí se zlými stává.


Moderní neurověda a neuropsychologie zkoumá, proč se to děje. V lidském chování nachází opakující se vzorce chování, které máme ve svém mozku zakódované. Chcete-li být dobrými šéfy, manažery nebo třeba rodiči, přečtěte si, jak na nás působí některé situace, jak se v nich chováme jako jedinci a jak pod vlivem skupiny.


Prof. Muel Kaptein popsal ve své práci řadu behaviorálních předsudků, které vedou lidi ke špatnému až amorálnímu jednání.


Vliv prostředí

Když se ve firmách skloňuje pojem „firemní kultura“, asi nemusím říkat, že to není náhoda. Stejně jako je dnes známý fakt, že nás prostředí formuje, zaměstnanci reflektují své pracovní prostředí. Setkají-li se ve firmě či instituci s větší či menší korupcí, kterou nikdo neřeší, stávají se vůči ní a možným dopadům slepými. Pokud je koruptivní chování standardem, zvyšuje se riziko, že i jindy slušní jedinci se korupce dopustí.


Nápadná spotřeba

S předchozím jevem významně souvisí i projev extrémního bohatství. Okázalost. Statusové zboží jako drahé šperky a luxusní auta. To jsou artefakty, které mohou vést k neetickému chování. U těch, co se chlubí vedou k falešnému pocitu nadřazenosti a ostatní vedou k závisti a žárlivosti. Mnoho společností, firem a kultů stojí právě na tomto behaviorálním předsudku. Přesně takto se rodí některé kulty osobnosti.


Teorie sociálních vazeb

Když mají lidé pocit, že nejsou spjati s cíli firmy a s vedením, je pravděpodobnější, že se dopustí nějakého podvodu nebo minimálně budou k práci mnohem více laxní. Dalším důvodem, proč velké firmy tolik skloňují firemní kulturu je. abyste vy i firma byli spokojení, potřebujete se cítit jako důležitá individualita, a ne jako ozubené kolečko ve stroji.


Síla jmen

Když už se ve firmě či instituci děje něco nekalého, autoři a účastníci mají tendenci svou činnost přejmenovávat. Takže ze zpronevěry se stává „kreativní účetnictví“, z krádeže je „malá domů“. Používání přezdívek a eufemismů pro pochybné až nekalé jednání osvobozuje od morálních konotací. Zločiny se zdají být přijatelnější pro nás samotné.