Aleš Stuchlík

Osobní a kariérní rozvoj pomocí neurovědy

Mozek nepoužívám jako marketingovou zkratku, jsem skutečný neurovědec.

Mentoring

Podělím se s vámi o rady, tipy a postupy, které mám osobně vyzkoušené. Svůj tým a naše projekty vedu k vědeckým a ekonomickým výsledkům, které nám přináší uznání a prestiž po celém světě.

Koučink

Pomohu vám k hlubšímu pochopení sebe sama. S pomocí neurokoučinku porozumíte svým vnitřním pochodům a dosáhnete rychlejšího tempa osobního růstu. Ke svým cílům dojdete snadněji.

Přednášky

Popularizuji poznatky neurovědy na veřejných přednáškách a firemních akcích. Učení, paměť, duševní zdraví a prevence spojená s tréninkem mozku – vyberte si pro vás zajímavé téma.

Vedu úspěšný tým i život – navzdory překážkám

Přes dvacet let se vědecky zabývám mozkem, zejména učením a pamětí. Tedy tím, jak jsme schopni zlepšovat své znalosti a chování. V roce 2016 sem byl jmenován profesorem na Karlově Univerzitě v Praze.

Více o mně

Plánované události

Lorem ipsum dolor sit amet eliter dos, consectetuer
16. 16. 1201
Lorem ipsum dolor sit amet eliter dos, consectetuer
16. 16. 1201

Co říkají klienti?

„Potřebovala jsem mentoring ohledně paměti a synestezie. Během hodiny pan profesor probral vše, co mě zajímalo a  připravil podrobný rozpis témat, které mě zajímaly, vypracoval pracovní list, který se mnou důkladně probral a zařadil schémata, fotografie a grafy a vytiskl odborné články k věcem, na které se časově nedostalo. Byl velmi vstřícný, a zároveň odborně na výši, a to je důležité. Hlavně pro mentálního kouče nepostradatelné vlastnosti.“

Kristina Küblbecková
Malířka, sochařka a fotografka

„S Alešem jsem absolvoval koučink s cílem zlepšit organizaci své práce a fungování mého týmu. Soustředili jsme se na otázky spojené s organizací práce ve vědecké laboratoři, v malém pracovním kolektivu složeném z mladých vědců a studentů. Inteligentně vedenými otázkami Aleš pomohl formulovat hlavní dlouhodobé cíle a poznat hlubší důvody a motivaci v pozadí těchto strategických cílů. Následně mě vedl k promyšlení praktických kroků vedoucích k dosažení cílů, k uvědomění si možných překážek a možných způsobů, jak je překonat. Byly to příjemné, osvěžující a užitečné konverzace, které mi významně pomohly uspořádat myšlenky, stanovit priority, a vytyčit cestu k nim, zefektivnili práci a zlepšili její organizaci.“

RNDr. Eduard Kelemen, PhD.
Národní ústav duševního zdraví

„Aleš nám pomáhá v oblastech firemního poradenství a osobního koučování, které kombinuje jeho odborné znalosti ve vědě a praxi a poskytují interdisciplinární know-how. Aleš má skvělé interpersonální dovednosti, je empatický, schopen hodnotit silné i slabé stránky a klást otevřené otázky tak, abychom se byli schopni orientovat na vhodné metody, procesy a řešení. Poskytuje srozumitelná vysvětlení i pro velmi komplikované úlohy. V neposlední řadě jeho profesionální znalost angličtiny přispívá k jeho všestrannosti v poskytování globálního poradenství.“

Emma Dikyová
Designerka a podnikatelka

O čem zrovna píšu