Aleš Stuchlík

Osobní a kariérní rozvoj pomocí neurovědy

Mozek nepoužívám jako marketingovou zkratku, jsem skutečný neurovědec.

Vedu úspěšný tým i život – navzdory překážkám

Přes dvacet let se vědecky zabývám mozkem, zejména učením a pamětí. Tedy tím, jak jsme schopni zlepšovat své znalosti a chování. V roce 2016 sem byl jmenován profesorem na Karlově Univerzitě v Praze.

Více o mně

Plánované události

Lorem ipsum dolor sit amet eliter dos, consectetuer
16. 16. 1201
Lorem ipsum dolor sit amet eliter dos, consectetuer
16. 16. 1201

Co říkají klienti?

„Potřebovala jsem mentoring ohledně paměti a synestezie. Během hodiny pan profesor probral vše, co mě zajímalo a  připravil podrobný rozpis témat, které mě zajímaly, vypracoval pracovní list, který se mnou důkladně probral a zařadil schémata, fotografie a grafy a vytiskl odborné články k věcem, na které se časově nedostalo. Byl velmi vstřícný, a zároveň odborně na výši, a to je důležité. Hlavně pro mentálního kouče nepostradatelné vlastnosti.“

Kristina Küblbecková
Malířka, sochařka a fotografka

„S Alešem jsem absolvoval koučink s cílem zlepšit organizaci své práce a fungování mého týmu. Soustředili jsme se na otázky spojené s organizací práce ve vědecké laboratoři, v malém pracovním kolektivu složeném z mladých vědců a studentů. Inteligentně vedenými otázkami Aleš pomohl formulovat hlavní dlouhodobé cíle a poznat hlubší důvody a motivaci v pozadí těchto strategických cílů. Následně mě vedl k promyšlení praktických kroků vedoucích k dosažení cílů, k uvědomění si možných překážek a možných způsobů, jak je překonat. Byly to příjemné, osvěžující a užitečné konverzace, které mi významně pomohly uspořádat myšlenky, stanovit priority, a vytyčit cestu k nim, zefektivnili práci a zlepšili její organizaci.“

RNDr. Eduard Kelemen, PhD.
Národní ústav duševního zdraví

„Aleš nám pomáhá v oblastech firemního poradenství a osobního koučování, které kombinuje jeho odborné znalosti ve vědě a praxi a poskytují interdisciplinární know-how. Aleš má skvělé interpersonální dovednosti, je empatický, schopen hodnotit silné i slabé stránky a klást otevřené otázky tak, abychom se byli schopni orientovat na vhodné metody, procesy a řešení. Poskytuje srozumitelná vysvětlení i pro velmi komplikované úlohy. V neposlední řadě jeho profesionální znalost angličtiny přispívá k jeho všestrannosti v poskytování globálního poradenství.“

Emma Dikyová
Designerka a podnikatelka

„Aleš mi velmi dobře a efektivně pomohl. Metoda se mi líbí. Je účinná a neideologická.“

Ema Euler
Jazzová zpěvačka

„Profesor Aleš Stuchlík se v roli lektora vyznačuje především klidným nedirektivním přístupem a hloubkou znalostí problematiky. Právě kombinaci hloubky a hravosti považuji v jeho osobě za velmi unikátní, dobře mu slouží v budování laskavé přátelské atmosféry jeho hodin. Ukazuje se ale také v lehkosti, se kterou vysvětluje často intelektuálně náročnou látku svým studentům.“

MUDr. FIlip Tylš, PhD.
Národní ústav duševního zdraví

„Aleš Stuchlík mě jako mentor provázel řadu let, vlastně od úplného začátku. Jako studentovi se mi věnoval s mnohem větším nasazením, než bývá zvykem, ale zároveň mi nechal i spoustu prostoru k hledání vlastní cesty.

Kromě profesní stránky si ho cením i za tu lidskou, protože byl vždycky přátelský, pohodový, dokázal brát věci s humorem. Toho všeho si hluboce vážím a jsem rád, že zůstáváme v kontaktu i poté, co jsem svoje studium dokončil.“

RNDr. Tomáš Petrásek,, PhD.
Národní ústav duševního zdraví

„S panem profesorem Stuchlíkem jsem měla celkem pět hodinových online schůzek, které se týkaly time managementu, sladění osobního a pracovního života, networkingu se zahraničními partnery a další věcí, kterým čelím. Schůzky pro mne měly řadu přínosů, např. skutečné uvědomění si problému prorůstání pracovního života do osobního, také mi částečně pomohly zbavit se určitého ostychu při navazování a udržování kontaktů se zahraničními kolegy. Velký přínos pro mě měla i změna organizace práce.

Aleš Stuchlík má velmi příjemný a otevřený přístup. Ukazuje, že profesoři a odborníci mají některé problémy podobné s klienty. Měla jsem možnost si vybrat z pěti koučů a zvolila jsem si pana profesora. Po našich schůzkách jsem se utvrdila v tom, že to byla správná volba.“

Prof. Martina Lichovníková
Mendelova univerzita Brno

„S profesorem Stuchlíkem jsem spolupracovala půl roku v rámci pilotního projektu Mendelovy univerzity v Brně zaměřeného na osobní koučink. Čtyři setkání mi pomohla zmapovat jednak osobní přístup k zaměstnancům z pozice vedoucí, ale též nastavit nové mechanizmy v přístupu a komunikaci s doktorandy, kde mě inspiroval příklad ověřené dobré praxe, který jsme společně prodiskutovali a který jsem již úspěšně aplikovala na svém pracovišti. Vyzdvihla bych zejména velmi lidský a profesionální přístup ke klientovi a jeho úžasnou empatii. Rozhodně bych doporučila využít jeho služeb i dalším zájemcům.“

Prof. Dr. ing. Milada Šťastná
Mendelova univerzita Brno

„Naše spolupráce s Alešem Stuchlíkem byla časově omezená. Ačkoliv se jednalo pouze o čtyři hodinová on-line setkání, všechna témata, která jsem si naplánovala probrat, jsme probrat zvládli. Samotný koučink mi pomohl utřídit myšlenky, podívat se na problémy, které řeším v souvislosti s výkonem své práce, s jistým nadhledem. A díky tomu bylo snazší pak formulovat plány pro řešení těchto problémů. Pozitivní bylo, že mi kouč pomohl s jasnou definicí krátkodobých i dlouhodobých cílů v oblastech, které jsem vybrala, a navedl mě k tomu, jak definovat dílčí kroky k dosažení těchto cílů. Na jeho přístupu bych vyzdvihla schopnost naslouchat, znalost prostředí, přehled, nezaujatost. Prakticky jsem pak ocenila, že po každém sezení kouč vypracoval zápis s úkoly pro příště, což mi osobně velmi vyhovovalo. Spolupráci s panem profesorem mohu jednoznačně doporučit.“

doc. ing. Lea Kubíčková, PhD.
Mendelova univerzita Brno

„S Alešem se známe necelé dva roky. Seznámili jsme se v rámci dobročinného projektu Koučink pro skauty, kde jsem si ho vybral jako svého kouče. Zůstali jsme v kontaktu i po ukončení koučování. Koučovací hodiny s Alešem pro mě byly velice užitečné. Mimo jiné mi to pomohlo srovnat si myšlenky a priority v uvažování o změně zaměstnání. Líbí se mi Alešova citlivost a chápavý přístup. Také oceňuji jeho otevřenost a skromnost. Imponují mi lidé, kteří v životě mnohé dokázali, a přesto zůstávají skromní. A přesně to je Aleš. Když jsem si vybíral kouče, vybíral jsem srdcem. A vyplatilo se. Rozhodně doporučuji. Nejen jako kouče, ale i jako skvělého člověka.“

Lukáš Polanský
Praha

„S Alešem jsme spolupracovali přibližně půl roku. Z těchto setkání čerpám ještě půl roku poté. Věřím, že to je vhodným dokladem toho, že setkání byla užitečného charakteru. Řešili jsme spolu vcelku dlouhodobé osobní cíle a bylo pro mě obrovským přínosem v tom na začátku nebýt sám. Aleš mě trefně svými dotazy směroval, přiměl mě dívat se na věc z jiného úhlu pohledu a občas i (na zeptání) doplnil téma svou zkušeností. Velmi si cením toho, že mě pokaždé přijímal s otevřenou myslí se vším, s čím jsem na setkání přišel. Myslím si, že oslovit Aleše ke koučinku je rozhodně krok správným směrem.“

Jan
Projekt Koučink pro skauty

„S Alešem Stuchlíkem jsem absolvoval tři koučovací sezení s cílem zlepšit organizaci své práce a fungování mé pracovní skupiny. Soustředili jsme se na otázky spojené s organizací práce ve vědecké laboratoři, v malém pracovním kolektivu složeném z mladých vědců a studentů. Inteligentně vedenými otázkami Aleš pomohl formulovat hlavní dlouhodobé cíle a poznat hlubší důvody a motivaci v pozadí těchto strategických cílů. Následně mě vedl k promyšlení praktických kroků vedoucích k dosažení cílů, k uvědomění si možných překážek a možných způsobů, jak je překonat. Byly to příjemné, osvěžující a užitečné konverzace, které mi významně pomohly uspořádat myšlenky, stanovit priority, a vytyčit cestu k nim, zefektivnili práci a zlepšili její organizaci. Koučink s ním Aleše Stuchlíka můžu doporučit, sám bych se k němu v budoucnu rád vrátil.“

RNDr. Eduard Kelemen, PhD.
Národní ústav duševního zdraví

„V životě jsem neustále narážela na spousty situací, se kterými jsem si nevěděla rady a měla jsem hodně otázek, kterých jsem měla plnou hlavu a na které jsem dlouho neznala odpovědi, nebo jsem si aspoň myslela, že je neznám. Aleš Stuchlík mi jako kouč pomohl najít v sobě odpovědi a ten správný úhel pohledu, které mi pomohly se lépe zorientovat. Trpělivě a klidně mi naslouchal a díky jeho otázkám jsem si mnohé uvědomila. Nyní těmto problémům čelím snáze a lépe se orientuji ve svých rozhodnutích.“

Jitka B.
Nová Bystřice

„Aleš Stuchlík je velice vnímavý člověk, ze kterého vyzařuje klidná síla. Naprosto přesně ví, o čem mluví. O mozku toho ví opravdu hodně a umí informace sdělit takovým způsobem, že i laik pochopí souvislosti. Profesionální, lidský přístup. Vřele jeho služby doporučuji.“

Alice Chabeau
vizážistka, Praha

O čem zrovna píšu