top of page

Reference: Henrik Holmdahl

„Měl jsem to štěstí, že jsem jako dárek k narozeninám dostal individuální kurz Základy mozku od profesora Aleše Stuchlíka. Mým vzděláním není neurověda, ale vždy jsem se o ni intelektuálně zajímal. Kurz se skládal z pěti hodinových neformálních setkání, která se týkala širokého spektra mozkových témat, jako jsou neurony a nervová signalizace, dále vyšších duševních funkcí a také poruch mozku. Profesor Stuchlík vždy přišel dobře připravený s přehlednými tištěnými poznámkami, které obsahovaly užitečné obrázky a schémata. Poznámky procházel a podrobně vysvětloval, přičemž přidával vysvětlující písemné poznámky a odpovídal na mé otázky. Čas mi vždy utekl jako voda, což svědčí o jeho schopnosti vysvětlit složitou látku na pro mě správné úrovni. Nyní se cítím lépe připraven a inspirován k dalšímu studiu neurověd!“

Henrik Holmdahl

Praha9 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page