top of page

Dětský mozek nasává informace jako houba

Dohromady jich máme zhruba 86 miliard. V mnohém se podobají jiným buňkám. Je mezi nimi ovšem klíčový rozdíl. Jsou strukturálně a funkčně jedinečné. Bez dostatečného dráždění se nerozvíjí a nesílí. Řeč je o neuronech, základních stavebních jednotkách nervového systému.

Jejich úkolem je přenos informací z mozku, ale i po celém těle. Představme si neurony jako buňky, které se skládají z těla a výběžků. Strom výběžků označovaných jako dendrity se stará o přijímání informací, zatímco axon zpracované informace odvádí. O přenos dat a vzájemnou komunikaci mezi neurony se stará nervové spojení. Jednoduše a zkráceně synapse.

Nervové buňky velmi těžko regenerují. Přesto i v dospělosti v některých oblastech přibývají. A samotné synapse jsou ohromně plastické. Při správné aktivizaci se rozvětvují a sílí, v opačném případě, tedy neaktivitě dochází k jejich slábnutí i zániku synapsí. Synapse vznikají vzájemným propojením jednotlivých nervových buněk. Každý neuron tvoří řádově tisíce synapsí, proto jsou jich celkově bilióny až jejich desítky. Díky dostatečné multismyslové stimulaci z okolního prostředí se vytvářejí lépe.

Čím více podnětů, tím lépe

Formování a posilování synapsí má pro vývoj mozku nepředstavitelně důležitou roli v tělesných, emocionálních i duševních procesech. Nedá se zcela říci, že čím více, tím lépe. Některé synapse si člověk vytváří a jiné zase ve vývoji zanikají formou „prořezávání” (angl. pruning). Tím mozek optimalizuje svou kapacitu pro přijímání dalších informací a učení se novým věcem.

Období, které je pro tvorbu synapsí v závislosti na zevní stimulaci nejsnadnější a nejrychlejší, se označuje jako „okno příležitosti” nebo kritická perioda. Jedná se o prvních deset let života dítěte, kdy největší potenciál vzniku připadá na první tři roky. I když k vytváření nervových spojů dochází po celý život, mozek se už nikdy novým dovednostem nenaučí tak snadno jako v dětství. V pubertě pak dochází k většímu prořezávání.

Rané zážitky z dětství vytváří základ nejen pro rozvoj osobnosti a učení, ale ovlivňují i to, jak jsou nervové buňky v mozku propojeny. Zkušenosti a prožitky doslova budují mozek dítěte. Podporujte své děti. Rozvíjejte jejich osobnost a zapojte všech 5 nejznámějších smyslů, které jako lidé máme.


Upoutejte pozornost. Společně sledujte, jak pracuje třeba mravenec. Objevujte, co znamená studené a teplé, měkké a drsné, suché nebo lepkavé. Přičichněte si k různým druhům koření, čerstvé zelenině nebo ke kávě. Dejte dítěti ochutnat mango, rýži i česnek. Tím vším se vaše dítě učí.


Mozek je zkrátka fascinující. Připravuji pro vás video přednášku o neuroplasticitě. Sledujte můj LinkedIn a přihlaste se na ni. Prozkoumejte váš mozek i z jiného pohledu.


Dozvíte se, jak pomocí nejmodernějších poznatků neurověd dostat učení a zapomínání pod kontrolu. A také poznáte, proč londýnským taxikářům roste jejich mozková GPS-ka.
Použitá literatura a zdroje:

  1. Koukolík, František. Lidský mozek. Galén, 2012. ISBN 978-80-7262-861-2.

  2. Mensa ČR: nadané děti: Vývoj mozku dítěte a jeho správná stimulace - Aktuality. Copyright © 2022 Mensa ČR. Dostupné z: https://deti.mensa.cz/index.php?pg=aktuality&aid=17


131 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page