top of page

Jak mozek ovlivňuje naši práci

Aktualizováno: 29. 6. 2022

Mozek samozřejmě může za naše rozhodování. Co všechno vstupuje do hry, když nám mozek našeptává, zda někomu věřit či ne nebo zda někomu zvýšit nebo snížit plat?


Nedávno mi někdo položil otázku, zda vím, která část mozku ovlivňuje naši práci. Přesně to, jakými jsme např. šéfy.

Jedna z částí mozku, která má vliv na naše rozhodování, je „neokortex“ za čelem – hlavně prefrontální kůra. Je sídlem krátkodobé paměti, a hlavně v něm sídlí naše exekutiva. Odehrává se v něm veškeré řízení našeho chování a jednání. Odehrává se v něm koordinace všeho, co se v celém mozku děje. Odehrává se zde stanovování cílů a plánování, koordinace jednotlivých duševních aktivit, monitoring vlastního chování a také imaginace a vizualizace. Díky neokortexu rozeznáváme dobré od špatného, rozlišujeme hodnotu a také se projevujeme ve vztahu k jiným lidem. Neokortex nám pomáhá zvládnout náročné emocionální situace. Mozkové laloky se posilují jako svaly, tedy různým cvičením. Díky obrovské neuroplasticitě můžeme mozek „přeprogramovat“ vytvářením nových synapsí (spojení mezi neurony). Prefrontální kortex se prokrvuje a rozvíjí, když zaměřujeme aktivní pozornost na učení, plánování či řešení problémů. Pokud zpracováváme podněty, zejména ty ohrožující, více emočně, posilujeme spoje limbického systému. Opačně posilujeme neokortex, jsme schopni své emoce lépe řídit. Zajímavostí je, že u člověka patrně souvisí i se skutečnými lidskými funkcemi, jako je např. svědomí, schopnost se vcítit a jednání s ohledem na důsledky svých činů. Jak konkrétně mozek trénovat v rámci leadershipu se mnou zažijete v rámci neurokoučinku.

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page