top of page

Mozek zblízka 5: Systém odměny

Aktualizováno: 29. 6. 2022

Už jste někdy slyšeli o potkanech, kteří se kvůli závislosti na slasti dostali na práh smrti? Dopaminové dráhy jsou mozkovým systémem pro odměny. Jak to funguje?


Mozkový systém odměny je složitá soustava mozkových jader, která zprostředkovává libé a příjemné pocity. Existuje jak u zvířat, tak u člověka. Hlavní dráha vychází z oblasti nazvané zkráceně VTA a směřuje do jádra nucleus accumbens. Další nervové dráhy pak zahrnují i jiné oblasti, jako již zmíněný hipokampus, bazální ganglia, prefrontální kůru, a přední cingulum.

Nucleus accumbens
Nucleus accumbens (Zdroj: Depositphoto)

Tento systém náhodně objevili badatelé James Olds a Peter Milner již v roce 1954. Implantovali potkanům právě do těchto mozkových center tenké drátky, které mohly tyto struktury jemně dráždit nízkým elektrickým napětím. Tyto elektrody poté připojili k páčce. Signálem pro dráždění bylo, když zvíře právě tuto páčku stisklo. Pozorovali něco neočekávaného: potkani mačkali páčku mnohosetkrát za hodinu. Ignorovali ostatní podněty jako potravu a vodu, až dokud nebyli zcela vysíleni. Proto vědci museli pokus ukončit a vrátit je zpět do jejich chovných klecí.

Histaminergický systém v mozku
Histaminergický systém v mozku (Zdroj: Depositphoto)

Mozková soustava používá jako chemický signál především dopamin. Dopaminový pulz je tak signálem odměny. Z hlediska motivace našeho chování, učení závislého na odměně, ale také některých psychiatrických poruch je tento systém mozku zcela zásadní. Výzkumy Oldse a Milnera tak položily základy moderního porozumění poruchám motivace. Mezi ně patří závislosti, ale třeba i snížená schopnost prožívat radost, která se často vyskytuje u depresí.
107 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page