top of page

Mozek zblízka 4: Bazální ganglia

Aktualizováno: 29. 6. 2022

Jako bazální ganglia souhrnně označujeme systém mozkových jader na spodině koncového mozku. Jedná se o oblast, která řídí složité pohyby. Bez bazálních ganglií byste se nejspíš nenaučili jezdit na kole. A jejich poškození nebo postupné odumírání vede k projevům ošklivých nemocí, jako je Parkinsonova nebo Huntingtonova choroba.


Bazální ganglia je komplexní a různorodá struktura mozku, která má na starosti mnoho různých funkcí. Řídí především tělesný pohyb a postoj – a v kombinaci s nevědomou, procedurální pamětí dokážou zajišťovat například schopnost jízdy na kole.


Tato jádra se také účastní rozhodovacích procesů a některých poznávacích funkcí. Při rozhodování spolupracují s prefrontální kůrou, o které jsme psali v prvním díle. Při poškození bazálních ganglií dochází ke dvěma typům poruch: první skupinu reprezentuje Parkinsonova choroba. Při ní se objevuje charakteristický třes, ztuhlost končetin a postupná ztráta mimiky. Zástupcem druhé skupiny je pak Huntingtonova choroba, která se projevuje záškuby ve svalech a bezděčnými, mimovolnými pohyby.


Do systému bazálních ganglií patří také jádro nucleus accumbens, klíčová součást mozkového systému odměny. O principech odměňování a lidské motivaci si přečtěte v následujícím díle.


Nucleus accumbens
Nucleus accumbens (Zdroj: Depositphoto)


Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comentários


Os comentários foram desativados.
bottom of page