Blog o mozku

Nezařazené

Mozek zblízka V – Systém odměny

Mozkový systém odměny je složitá soustava mozkových jader, která zprostředkovává libé a příjemné pocity. Existuje jak u zvířat, tak u člověka. Hlavní dráha vychází z oblasti nazvané zkráceně VTA a směřuje do jádra nucleus accumbens. Další nervové dráhy pak zahrnují i jiné oblasti, jako již zmíněný hipokampus (viz Mozek zblízka II), bazální ganglia (viz Mozek zblízka IV), prefrontální kůru (viz Mozek zblízka I), a přední cingulum (Mozek zblízka III). Tento systém náhodně objevili badatelé James Olds…

Continue reading

Nezařazené

Mozek zblízka IV – Bazální ganglia

www.neurokouc.cz Bazální ganglia tvoří systém mozkových jader na spodině koncového mozku. Představují různorodý komplex struktur, který zajišťuje různé funkce mozku. Řídí tělesný pohyb a postoj, a také nevědomou, tedy procedurální paměť (např. schopnost jízdy na kole) Účastní se také rozhodovacích procesů a některých kognitivních funkcí. Odumírání neuronů přicházejících do bazálních ganglií z černé substance (substantia nigra) obsahujících dopamin je podkladem Parkinsonovy nemoci, projevující se klidovým třesem, ztuhlostí, mimoděčnými pohyby a dalšími pohybovými problémy. Klíčová je také…

Continue reading

Nezařazené

Mozek zblízka II. – Hipokampus

Mozek zblízka I. Hipokampus je zásadní mozkovou oblastí pro tvorbu vědomých vzpomínek, zejména vzpomínek pro události, vědomosti a orientaci v prostoru. Jedná se o vývojově starou mozkovou kůru, uloženou ve středním spánkovém laloku a překrytou mozkovými hemisférami. Jeho tvar u člověka vzdáleně připomíná mořského koníka a odtud pochází jeho jméno (Hippocampus je latinský rodový název tohoto živočicha). Hipokampus slouží k tomu, abychom si byli i dnes schopni rozpomenout na včerejší oběd s přáteli nebo letní dovolenou u…

Continue reading

Nezařazené

Mozek zblízka III.

Přední cingulární kůra v lidském mozku (Wikimedia Commons) Přední cingulární kůra www.neurokouc.cz Přední cingulární kůra (angl. anterior cingulate cortex; ACC) je v lidském mozku uložena v čelním laloku na vnitřní straně vzájemně k sobě přiléhajících mozkových hemisfér. Zepředu obepíná kalózní těleso (svorník mozkový), masivní svazek nervových vláken propojující obě mozkové polokoule. Přestože se jedná o vývojově novou mozkovou kůru, tedy neokortex – mozek primátů, ovlivňuje i některé funkce typické pro spodní části mozku (plazí mozek). Mezi ně patří…

Continue reading

Nezařazené

Mozek zblízka I – Prefrontální kůra

Pro úvod do této minisérie jsem svolil čelní lalok, přesněji řečeno prefrontální kůru. Tato oblast, která leží za čelem, je sídlem nejen krátkodobé či pracovní paměti, ale také v ní sídlí naše exekutiva, tedy kontrolní a řídící centrum našeho mozku. Zde se odehrává stanovování cílů a plánování, koordinace jednotlivých duševních aktivit, monitoring vlastního chování a také imaginace a vizualizace. Také můžeme díky ní rozeznat dobré od špatného, usuzovat na hodnotu, a také se projevovat ve vztahu…

Continue reading

Nezařazené

Ve škole nás to učili jinak! aneb Tvorba nových nervových buněk v dospělosti?

Možná se na to z hodin biologie pamatujete: „V dospělém mozku nevznikají žádné nové neurony! Pouze nám s věkem ubývají.“ Mozek a přírodověda obecně nemají však příliš rády taková jednoznačná pravidla a badatelé často v určitou chvíli objeví nějakou výjimku. Ano, je tomu tak i se vznikem nových neuronů, tedy odborně neurogenezí. Přestože v průběhu stárnutí nervové buňky mohou skutečně odumírat, v několika oblastech mozku nervové buňky ve skutečnosti v dospělosti vznikají. Např. v „mořském koníkovi“, tedy hipokampu, části mozku klíčové…

Continue reading

Nezařazené

Mýtus 6: Poslech Mozartovy hudby hudby udělá z vašeho dítěte génia

Tento mýtus se objevil po zveřejnění výsledků studie badatelů Gordona Shawa a Frances Rauscherové z Kalifornské univerzity v Irvine v devadesátých letech, které naznačovaly blahodárný vliv Mozartovy hudby na některé typy mentální funkcí, např. časoprostorové usuzování. Nejprve byly ukázány na mladých pokusných osobách a posléze tito vědci studovali také vliv určitých skladeb W. A. Mozarta na vývoj těchto mentálních funkcí u dětí. Tyto studie se významně prosadily i do novinových titulků a pronikly na veřejnost. Na tomto fenoménu…

Continue reading

Nezařazené

Mýty o mozku I.

Mýtus 1: Používáme asi jen 10 % své mozkové kapacity Tento mýtus je velmi populární a často se používá k vysvětlení paranormálních schopností lidské mysli. Racionálně uvažující člověk však může namítnout: „Kdybychom používali jen malou část své mozkové kapacity, k čemu by nám byla zbývající část mozku?“. Věda takovému skeptikovi dává za pravdu. Neurozobrazovací studie jako výše zmíněná funkční magnetická rezonance nebo pozitronové emisní tomografie ukazují, že každá mentální činnost zaměstnává mnoho oblastí mozku, často velmi rozsáhlých…

Continue reading