top of page

Mýtus 3: Praváci se vyznačují organizovaností, leváci jsou tvořivější

Aktualizováno: 29. 6. 2022

V oblasti neurovědy existuje celá řada společensky přijatých mýtů. Jeden z nejrozšířenějších je tento: Většina lidí má dominantní buď levou, nebo pravou hemisféru mozku.


Roger W. Sperry dostal v roce 1981 nobelovku, protože v souvislosti s výzkumem epilepsie popsal rozdílné funkce hemisfér. Zjistil, že když přeruší kalózní těleso (corpus callosum), což je shluk nervových vláken, který obě hemisféry spojuje, dojde tím k utlumení nebo úplné eliminaci záchvatů.


Zatímco vědec jásá, pacient po přerušení hemisfér trpí vážně narušenou osobnostní integritou. Pacienti se potýkali s celou řadou situací, kterém jim zásadně komplikovaly život.


Vše zhodnotila série úkolů pro pacienty. V jednom z úkolů pacientům s přerušenými hemisférami zavázali oči. Dostali předmět, který měli rozeznat na základě hmatu. Pokud předmět osahali pravačkou, neměli problém poznat předmět. Pokud ovšem předmět vzali do levé ruky, věděli sice, co drží v ruce, ale nedokázali prostě vyslovit, co to je. Z takových cvičení Sperry usoudil, že např. jazykové schopnosti řídí pouze levá hemisféra.


Centrum řeči se skutečně nachází u většiny lidí v levé hemisféře. Ostatně díky tomu je zkoumání levé hemisféry jednodušší a vědci jsou s jejím studiem dále než s hemisférou pravou.


Pravděpodobně na základě tohoto Sperryho výzkumu do společnosti pronikl mýtus, že levá polovina mozku je racionální a pravá iracionální, a s tím související blud, že každý z nás používá jednu z těchto polovin více, nebo méně, což potom předurčuje celkové zaměření člověka – třeba i jeho profesní předpoklady.


Pravdou je, že mentální kapacity svého mozku můžete trénovat. Můžete se učit. A já vám v roli neurokouče pomohu, aby vaše počínání bylo co nejefektivnější. Protože jako neurovědec vím, jak mozek funguje.
52 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comentarios


Los comentarios se han desactivado.
bottom of page