top of page

Mozek zblízka 1: Prefrontální kůra

Aktualizováno: 29. 6. 2022

Schopnost rozhodnout se. Empatie a důvěra. Kreativita nebo vytváření scénářů a vizí. To vše má na svědomí čelní lalok. Jak ovlivňuje naše chování a jednání?

Prefrontální kůra
Prefrontální kůra (Zdroj: Depositphoto)

Oblast prefrontální kůry leží za čelem. Odtud se této části mozku říká čelní lalok. Je centrem krátkodobé paměti, které říkáme také pracovní. V této části mozku sídlí naše exekutiva. Doslova řízení veškerého provozu. Díky této části mozku umíme stanovovat cíle a plánovat. Koordinujeme jednotlivé duševní aktivity a monitorujeme vlastní chování. Čelní lalok nám pomáhá s vizualizací a imaginací. Díky němu rozeznáváme dobré od špatného a umíme posoudit hodnotu. A v neposlední řadě čelní lalok zpracovává naše projevy k druhým lidem.


Prefrontální kůra je v nejvyšší možné míře vyvinuta u člověka a nejbližších příbuzných – lidoopů. Přísně vědecky je definována tak, že informace do ní přichází ze středních a zadních částí brány vědomí (mediodorzálního thalamu) a z tohoto pohledu by se u jiných živočichů než primátů (včetně člověka) neměla vyskytovat. Přesto i nižší savci (např. šelmy nebo hlodavci) mají kůru čelního laloku, která vykonává podobné funkce. Zajímavostí je, že u člověka patrně souvisí i se skutečnými lidskými funkcemi jako je například svědomí, empatie a jednání s ohledem na důsledky svých činů.


Aktivuje se vyplavením neurotransmiteru oxytocinu, který se vylučuje pouze tehdy, pokud jedinec nevnímá nejistotu či nebezpečí, tedy zjednodušeně řečeno je spokojený až šťastný. Uzavírá se, pokud je aktivována amygdala a vyplaven kortizol.258 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page